Loading...

Mateusz Kożuchowicz

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów z zakresu prawa nowych technologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2015 roku. 

  • specjalista w zakresie prawa cywilnego, procedury cywilnej i prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych;
  • stały doradca prawny w wielu krajowych i zagranicznych korporacjach działających w Polsce, w szczególności w branży IT; 
  • negocjator licznych umów cywilnych i gospodarczych; 
  • autor wielu artykułów z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego;
  • obsługuje klientów także w języku angielskim;
To top