Loading...

Dorota Kulińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku. 

Dyrektor Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zastępca Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 • specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, finansowego, bankowego, podatkowego i administracyjnego;
 • doradca, współpracownik i pełnomocnik procesowy wielu krajowych i zagranicznych banków;
 • pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • stały doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych spółek działających w Polsce;
 • specjalista w zakresie analiz prawnych z badania podmiotów gospodarczych dla potrzeb transakcji zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
 • doradca w procesach przekształceniowych i połączeniowych podmiotów gospodarczych;
 • autorka wielu analiz i ekspertyz prawnych;
 • doradca, negocjator i autor umów oraz dokumentów prawnych w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw, praw udziałowych i innych inwestycji kapitałowych;
 • doradca prawny w zakresie rynku obrotu papierami wartościowymi;
 • współautor części prawnej prospektów emisyjnych oraz dokumentów informacyjnych podmiotów ubiegających się o wprowadzenie akcji na rynek obrotu papierami wartościowymi;
 • specjalista prawa stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, uczestniczący w konstruowaniu statutów i  powoływaniu oraz  zajmujący się  doradztwem prawnym dla organizacji pozarządowych, często realizowanym w formule działalności „pro bono”;
 • wykładowca  prawa gospodarczego na szkoleniach dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
 • wieloletni egzaminator z rekomendacji Naczelnej Rady Adwokackiej z prawa gospodarczego na egzaminie adwokackim;
 • Wiceprzewodnicząca Komisji  Aplikacji Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;
To top