Loading...

Specjalizacje

Postępowania sporne i arbitrażowe

Postępowania sporne i arbitrażowe

Prowadzenie postępowań spornych jest podstawową i wiodącą praktyką naszej kancelarii od początku jej istnienia tj. od 2004 r. Lata doświadczenia w tej dziedzinie w pełni uprawnia nas do uznania się za specjalistów w tej dziedzinie. 

Z sukcesami reprezentujemy osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi (także Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz arbitrażowymi. Obok spraw o typowym stopniu skomplikowania, prowadzimy także złożone, wielowątkowe i wielopodmiotowe procesy sądowe. 

Pomoc prawna w tym zakresie nie ogranicza się jedynie do reprezentowania klientów w sporach, ale obejmuje także opracowanie strategii procesowej oraz oszacowanie ryzyk i konsekwencji związanych z prowadzeniem sporu.  

Prowadzimy sporawy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego i prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne

Nasze usługi obejmują stałego doradztwa prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz światowych korporacji gospodarczych (bieżące doradztwo, negocjowanie, opiniowanie i przygotowanie umów handlowych). 

Realizujemy transakcje dot. przekształceń, fuzji, sprzedaży podmiotów gospodarczych oraz uczestniczymy w charakterze doradcy prawnego w procesach prywatyzacyjnych realizowanych na zlecenie Skarbu Państwa. 

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu badań i ekspertyz stanu prawnego podmiotów gospodarczych dla potrzeb transakcji zbywania akcji, udziałów, składników majątkowych, prywatyzacji etc.

Reprezentujemy także przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i arbitrażowych – niejednokrotnie o skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Polubowne rozwiązywanie sporów

Wieloletnie doświadczenie zawodowe prawników naszej Kancelarii jest podstawą umiejętności polubownego rozwiązywania sporów. W obecnej rzeczywistości,  umiejętność prowadzenia negocjacji, a także kreatywność w zakresie proponowania  rozwiązań, prowadzi w istotnej części naszej praktyki do polubownego kończenia sporów na etapie przedsądowym lub w trakcie postępowania z satysfakcją dla Klienta.

Rzetelna analiza prawna i ekonomiczna jest w wielu przypadkach podstawą podejmowania przez naszych Klientów decyzji o takiej formule zakończenia sporu, co sprzyja stabilności i dalszemu rozwojowi ich działalności.

To top