Loading...

Joanna Jaczewska-Zimińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku.

  • specjalista w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, gospodarczego i autorskiego;
  • autorka wielu analiz prawnych, umów cywilnych i gospodarczych;
  • pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w sprawach rodzinnych krajowych i transgranicznych;
  • stały doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych podmiotów działających w Polsce w różnych branżach (m.in. w branży produkcyjnej, handlowej, wydawniczej, oświatowej); 
  • specjalista w zakresie analiz prawnych z badania podmiotów gospodarczych dla potrzeb transakcji zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego;
  • negocjator licznych umów cywilnych i handlowych;
  • egzaminator z rekomendacji Naczelnej Rady Adwokackiej z prawa gospodarczego w Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.
To top