Loading...

Karolina Kucińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2019 roku. 

  • specjalistka w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego, a także procedury cywilnej;
  • pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych;
  • negocjator umów cywilnych i gospodarczych;
  • reprezentuje klientów w postepowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających;
  • obsługuje klientów także w języku angielskim;
To top