Loading...

Konrad Kulczycki

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2021 r.

  • doradza w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego, a także procedury cywilnej;
  • reprezentuje klientów w sprawach cywilnych i gospodarczych;
  • doradza w postępowaniu egzekucyjnym;
  • obsługuje klientów także w języku angielskim;
To top