Loading...

Mateusz Minota

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2016 roku.  

  • specjalista w zakresie prawa cywilnego, procedury cywilnej i prawa gospodarczego; 
  • pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych; 
  • negocjator umów cywilnych i gospodarczych;
  • autor opinii, analiz i ekspertyz prawnych; 
  • obsługuje klientów także w języku angielskim i niemieckim;
To top