Loading...

Piotr Kuliński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 1990 roku.

  • specjalista w zakresie prawa cywilnego, spadkowego i rodzinnego, a także procedury cywilnej i prawa gospodarczego;
  • pełnomocnik procesowy w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących stanu prawnego nieruchomości;
  • stały doradca prawny wielu krajowych i zagranicznych podmiotów działających w Polsce;
  • negocjator licznych umów cywilnych i handlowych;
  • autor wielu analiz prawnych, umów cywilnych i handlowych;
  • uczestnik i doradca prawny w licznych procesach inwestycyjnych, przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, podmiotów krajowych i zagranicznych działających na terenie Polski;
  • wieloletni wykładowca  prawa i procedury cywilnej na szkoleniach dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
  • wieloletni Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
  • wieloletni Członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie;
  • wieloletni Prezes i Sędzia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN;
To top